Primăria Rastolița - Județul Mureș
Prima Pagina Administratia Consiliul Local Institutii Cultura Formulare online Galerie Foto Contact
Ultimele Noutati

Anunt APM Mures emitere aviz de mediu reactualizare PUG si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Rastolita

Anunt pentru examenul de promovare in grad profesional

ANUNT înregistrare Sistem Individual Adecvat de colectare ape uzate

Anunt Agentia pentru Protectia Mediului pentru investitia Canalizare menajera si statie de epurare in Comuna Rastolita

Anunt achizitie directa Servicii de realizare lucrari de inregistrare sistematica

Informare incheiere polita de asigurare beneficiari fonduri europene_City Insurance

CHESTIONAR PRIVIND PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL CENTRU 2021-2027

Concurs "Composteaza la tine acasa!"

Informatii privind depunerea Declaratiei unice_212

GHID DE REÎNTOARCERE destinat românilor plecati in afara granitelor tarii si care doresc sa se intoarca acasa

Anunt Proiect de hotarare stabilire taxe si impozite pe anul 2021

Incheiere civila nr. 1872 din 2020_validare mandat Primar

Incheiere civila nr. 1898 din 2020_validare mandate consilieri locali

PV afisare Incheiere civila nr. 1872 din 2020_validare mandat Primar

PV afisare Incheiere civila nr. 1898 din 2020_validare mandate consilieri locali


INFORMATII CORONAVIRUS

FORMULARUL DIGITAL DE INTRARE ÎN ROMÂNIA (PLF) Începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană și reglementat de Guvernul României. Link-ul către videoclip-ul de promovare a formularului: https://youtu.be/03NbiFgkp4k

Hotararea nr. 1 din 11 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Rastolita privind masuri combatere CORONAVIRUS

Mai multe detalii gasiti aici

http://www.cnscbt.ro/


OFERTA VANZARE TEREN SI NOTIFICARI PREEMPTORI

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

ANUNT CONCURS

In vedereea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala, in data de 01.02.2016 in Comuna Rastolita a avut loc dezbaterea publica, activitate organizata si sustinuta de Asociatia GAL Defileul Mureslui Superior
 
    

descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei comunei rastolita

Descrierea stemei
Stema comunei Răstoliţa  se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un cap de cerb, de aur.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un baraj de acumulare, de argint.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Capul de cerb reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.
Barajul de acumulare semnifică construcţia hidroenergetică recentă de importanţă naţională, fiind al doilea ca mărime din ţară.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


lista investitii aflate in derulare in comuna Rastolita

REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA RĂSTOLIȚA, JUDEȚUL MUREȘ
A fost depusă cerere de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru acest proiect

ACHIZIȚIE MOBILIER URBAN INTELIGENT ÎN COMUNA RĂSTOLIȚA, JUDEȚUL MUREȘ
A fost depusă cerere de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul Programului PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), iar în luna ianuarie a anului 2023 a fost semnat Contractul de finanțare pentru acest proiect
REABILITARE TERMICĂ ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA RĂSTOLIȚA
A fost depusă cerere de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul Programului PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), iar în luna februarie a anului 2023 a fost semnat Contractul de finanțare pentru acest proiect

ACHIZIȚIE UTV ÎN COMUNA RĂSTOLIȚA, JUDEȚUL MUREȘ
A fost depusă cerere de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală la A.F.I.R. - Grupul de Acțiune Locală ”Defileul Mureșului Superior”

CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL RĂSTOLIŢA
Proiect depus la C.N.I.

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL MUREȘ ÎN LOCALITATEA IOD, COMUNA RĂSTOLIȚA, JUDEȚUL MUREȘ
În anul 2018 a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru acest proiect. Lucrările la această investiție au fost finalizate în anul 2020

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL MUREȘ ÎN LOCALITATEA BORZIA, COMUNA RĂSTOLIȚA, JUDEȚUL MUREȘ
În anul 2018 a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru acest proiect. Lucrările la această investiție au fost finalizate în anul 2020

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI RĂSTOLIŢA, JUDEŢUL MUREŞ
Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o altă problemă majoră ce condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural. Doar 33% dintre locuitorii mediului rural (3,4 milioane de locuitori) au acces la reţeaua publică de apă, iar în ceea ce priveşte reţeaua de apă caldă situaţia este mult mai critică. ( MMDD 2004). Dat fiind acest lucru, majoritatea gospodăriilor (70%), folosesc fântânile pentru consumul de apă. În 2003, 43,6% din lungimea totală a reţelelor de alimentare cu apă potabilă se afla în zonele rurale, iar 56,4% în zonele urbane. În anul 2007 a avut loc licitaţia de atribuire a contractului pentru realizarea lucrărilor de investiţie “Alimentare cu apă potabilă a comunei Răstoliţa, judeţul Mureş”. Contractul a fost semnat în luna august 2007 cu S.C. SOCOT S.A. În anul 2018 a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru investiția ”Extindere alimentare potabilă în Comuna Răstolița”. Lucrările la această investiție au fost finalizate în anul 2021

CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA RĂSTOLIŢA, JUDEŢUL MUREŞ
Reţeaua publică de canalizare este încă într-o fază incipientă în mediul rural, la sfârşitul anului 2004, 373 de comune (10% din totalul populaţiei rurale) beneficiau de o reţea de canalizare. Diferenţele dintre zonele urbane şi cele rurale sunt foarte mari în ceea ce priveşte infrastructura de canalizare. În 2003, 93,2% din lungimea conductelor traversa oraşele şi doar 6,8% satele. În 11 decembrie 2008 a avut loc licitaţia de atribuire a contractului de lucrări. A fost încheiat în data de 1 aprilie 2009 Contractul de execuție a lucrărilor, în valoare de 8.811.187 lei, a fost încheiat cu S.C. SOCOT S.A. În anul 2015 a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru acest proiect Lucrările la această invetiție au fost realizate în proporție de 41%. Urmează a fi efectuată expertiza tehnică și organizată o nouă licitație

REABILITARE ŞI EXTINDERE GRĂDINIŢA DIN COMUNA RĂSTOLIŢA, JUDEŢUL MUREŞ
Lucrările au fost finalizate.

REPARAŢII CAPITALE ŞCOALA GENERALĂ CLASELE I-VIII RĂSTOLIŢA
Lucrările au fost finalizate, inaugurarea şcolii a avut loc la sfârşitul lunii mai 2008.

MODERNIZARE ȘCOALA DIN LOCALITATEA RĂSTOLIȚA JUDEȚUL MUREȘ
În anul 2018 a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru acest proiect. Lucrările la această investiție au fost finalizate în anul 2020

REPARAŢII CURENTE LA DRUMUL COMUNAL IOD DIN COMUNA RĂSTOLIŢA, JUDEŢUL MUREŞ În data de 24 noiembrie 2008 a avut loc procedura de atribuire a contractului de lucrări. A fost încheiat Contractul de execuție a lucrărilor. Lucrările au fost finalizate. De asemenea, în anul 2020 au fost realizate și lucrări de intretinere la drumul comunal DC1 in localitatea Iod, comuna Rastolita L = 350 m

MODERNIZARE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA RĂSTOLIŢA, JUDEŢUL MUREŞ A fost întocmit Studiu de Fezabilitate prin programul de finanţare pe OG 7/2006, a fost completată cererea de finanţare iar pe 13 august 2008 a fost depusă documentaţia la Cancelaria Primului Ministru. Lucrările au fost finalizate în anul 2016

REPARAŢII CURENTE ŞCOALA GENERALĂ SAT IOD Valoarea lucrării este de 66.728 lei. Lucrările de reparaţii au fost finalizate.

REABILITARE CĂMIN CULTURAL SAT IOD A fost întocmit Proiect Tehnic, valoare – 621.940 lei. A fost depusă documentația în vederea obținerii finanțării pe Măsura 322. Proiectul a fost declarat eligibil dar fără finanțare.

CONSTRUCŢIE CĂMIN DE BĂTRÂNI A fost întocmit Proiect Tehnic, valoare – 1.400.000 lei. A fost depusă documentația în vederea obținerii finanțării pe Măsura 322. Proiectul a fost declarat eligibil dar fără finanțare.


Despre Comuna Rastolita
Comuna Răstoliţa este situată în partea de nord a judeţului Mureş, la poalele Munţilor Călimani şi a Munţilor Gurghiului, pe malul râului Mureş, fiind întretăiată de paralela 46,58,40” longitudine nordică şi meridianul 24,59,30 longitudine estică.
Altitudine este de aproximativ 530 m faţă de nivelul mării, suprafaţa, aproximativ 26.000 ha din care 22.000 păduri.

Comuna Rastolita, situata la o altitudine de 530 m, se afla la mijloc de drum între orasele Târgu Mures si Gheorgheni, incluzând satele Rastolita, Borzia, Iod, Galaoaia si Andreneasa.
Comuna are o baza de exploatare forestiera si un santier pentru construirea unui baraj de hidrocentrala. Aflata la poalele muntilor, ofera cai de acces în Muntii Calimani pe valea Rastolitei si pe valea Visei, iar în Muntii Gurghiului pe valea Iodului.

Potentialul turistic deosebit al zonei va putea fi valorificat prin construirea unui camping, amenajarea unor locuinte private în scopul cazarii turistilor în cadrul turismului rural, precum si valorificarea din punct de vedere turistic si sportiv a suprafetei lacului de acumulare care se afla în constructie în inima Muntilor Calimani.

Populaţia comunei este de 2083 locuitori conform recensământului din 2011. Căi de acces rutier sunt DN15 Tg. Mureş 70 km Topliţa 33km iar temperatura medie anuală este de 8 grade C.
Media precipitaţiilor este de 17,5 l/mp.
Date Generale
Persoane din primarie:
Primar: LIRCA MARIUS IOAN
P. Secretar: DEMIAN ANGELA
Contabil: Leopold Nicoleta
Numele satelor aflate in administratie:
Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa
Suprafata:
26000 ha
Intravilan:
4000 ha
Extravilan:
22000 ha
Populatie:
2073
Nr. scoli:
1
Activitati specifice zonei:
Industrie
Silvicultură - 22000 ha pădure în care predomină în special răşinoase - administrată de 2 ocoale silvice, unul privat şi unul de stat
Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Amenajarea hidroenergetică
Servicii
Agricultură (arabil 65 ha, fâneţe naturale 650 ha, păşuni 3285 ha)
Creşterea animalelor
Obiective turistice:
Golurile alpine din Parcul Naţional "Călimani", privelişti deosebite văzute din P-na Fantanel sau P-na Compelor şi Scaunul Domnului iar pentru cei care doresc să petreacă un sejur în Răstoliţa au posibilitatea de a pescui în apele de munte păstrăv sau lipan, iar pentru amatorii de vânătoare există posibilitatea de a vâna mistreţ, urs, lup, căprior sau să asculte deosebitul ritual al boncănitului sau rotitul cocoşului de munte
Facilitati oferite investitorilor:

Zonă montană deosebită
Deschiderea şi implicarea activă a administraţiei publice locale în procesul de reformă şi politică de dezvoltare economico-socială orientată spre atragerea investitorilor
Urbea oferă un cadru optim dezvoltării afacerilor prin maleabilitatea şi flexibilitatea colectivului Primăriei

DOCUMENTE ALEGERI LOCALE 2020

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE

NR. 76 RASTOLITA
 
INFORMARE FERMIERI MASURI PNDR 2014-2020
ANUNTURI PUBLICE
RAPOARTE, INFORMARI, REGULAMENTE
RAPOARTE EVALUARE IMPLEMENTAREA LEGII NR. 544/2001 SI 52/2003

 

BUGET LOCAL
BUGET LOCAL 2011
BUGET LOCAL 2010
BUGET LOCAL 2009
BUGET LOCAL 2008
  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
  SITUATII FINANCIARE
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2024
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2023
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2022
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2021
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2020
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2019
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2018
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2017
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2016
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2015
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2014
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2013
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2012
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2011
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2010
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2009
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2008
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2007
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2024
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2023
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2022
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2021
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2020
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2019
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2018
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2017
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2016
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2015
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2014
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2013
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2012
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2011
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2010
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2009
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2008
EVIDENTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE
CERTIFICATE DE URBANISM EMISE
PUBLICATII CASATORIE
SITUATII FINANCIARE
Programul cu publicul
Luni 8:00 - 16:00
Marti 8:00 - 16:00
Miercuri 8:00 - 16:00
Joi 8:00 - 16:00
Vineri 8:00 - 16:00

Decesele intervenite in zilele de sambata, dumineca si sarbatorile legale se vor inregistra de referent Hurghiș Ionela Valonia si Consilier Demian Angela

 

PROGRAM DE AUDIENȚE
Primar MARȚI - 8:00 - 10:00
Secretar JOI - 8:00 - 11:00

 

Adresa: Principală, nr. 335
Localitatea: Rastolita
Judet: Mures
Tara: Romania
Cod postal: 547480
Telefon: 0265-532339
Fax: 0265-532104
URL: www.comunarastolita.ro
Primaria Comunei Rastolita | Mures | Romania +40-265-532339, +40-265-532202, +40-265-532104, +40-265-532118 rastolita@cjmures.ro

Preluarea oricarui material de pe acest site fara autorizarea in prealabil din partea echipei noastre constituie infractiune la
Legea nr. 8/1996 cu privire la Drepturile De Autor.
© 2005- Toate drepturile rezervate Primaria Comunei Rastolita.